Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN BELLA SENORITA SCHOONHEIDSSALON

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bella Senorita Schoonheidssalon verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Bella Senorita schoonheidssalon of om een andere reden persoonsgegevens aan Bella Senorita schoonheidssalon verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:Bella Senorita schoonheidssalon , texel 51, 1967 EG HEEMSKERK, tel. 0619719733, kvk-nummer 68034679

De salon is bereikbaar via info@bellasenorita.nl of telefonisch 0619719733.

2. Welke gegevens verwerkt Bella Senorita schoonheidssalon en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) telefoonnummer,  e-mailadres

c) eventuele gezondheidsgegevens

d) voor – en na foto’s van de behandeling

verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan

b) eventuele gezondheidsgegevens wordt alleen gebruikt tijdens de behandeling bijvoorbeeld allergie etc.

c) voor – en na foto’s van de behandeling zoals wenkbrauwen, wimpers etc. Voor het resultaat. De foto’s worden uitsluitend met toestemming van de klant aan derden verstrekt.

 

E-mail berichtgeving:

Bella Senorita Schoonheidssalon gebruikt je naam en e-mailadres om de afspraaksbevestiging en/of before and after foto toe te sturen.

3. Bewaartermijnen

Bella Senorita Schoonheidssalon verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft bella senorita schoonheidssalon passende technische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van bella senorita schoonheidssalon, Filiz Kahraman kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bella senorita zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop bella senorita schoonheidssalon je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  bella senorita schoonheidssalon via info@bellasenorita.nl of telefoonnummer 0619719733.

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.